ПРОФІЛЬНА ОСВІТА

Cтатус Українського гуманітарного ліцею – навчальний заклад для здібної та гуманітарно обдарованої молоді, що забезпечує високоякісну загальноосвітню підготовку старшокласників за напрямками: філологічним, історико-філософським, економічним, юридичним та міжнародним.

Реалізація завдань профільного навчання здійснюється через наступні кроки:

 • Розробку й затвердженняОсвітньої програми, у якій передбачено виконання Державного стандарту освіти (інваріантна частина плану). Навчальні плани ліцею як зразок були надруковані в збірнику документів і матеріалів „Школи нового типу” Міністерства освіти та науки України, Інституту системних досліджень освіти, Інституту педагогіки, 1994 рік)
 • Визначення переліку спецкурсів і факультативів, які інтегруються з відповідними профільними дисциплінами інваріантної частини плану
 • Викладання профільних дисциплін, спецкурсів та факультативів, яке забезпечуються високопрофесійними викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аспірантами, кандидатами наук, доцентами та вчителями ліцею;
 • Щорічну навчально-ознайомчу практику відповідно до профілю:
  • - філологічний – перекладацька, журналістська
  • - історико – філософський – археологічна, музейна, архівна
  • - міжнародний – перекладацька, журналістська
  • - юридичний – юридична
  • - економічний – економічна

Ліцей працює у складі:

   8 клас – загальногуманітарний із поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін та двох іноземних мов (за вибором)
   І курс (9 клас) – загальногуманітарний із поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін та двох іноземних мов (за вибором)
   ІІ курс (10 клас) – профільні групи за визначеними напрямками
   ІІІ курс (11 клас) – довузівська підготовка, профільне проектування, державна підсумкова атестація.

У ліцеї поряд із державною українською мовою вивчається за вибором учнів 5-7 іноземних (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, китайська, японська), що дає можливість співпрацювати з навчальними закладами Німеччини, Великобританії, Польщі, США, Китайською Народною Республікою, Латвією, Казахстаном, Молдовою, Австралією тощо (наявні відповідні угоди).