ДО УВАГИ КОЖНОМУ СУБ'ЄКТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

В Україні затверджено порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, який визначає, *що у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин, навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.*

  Поважна причина відсутності учня на навчальних заняттях підтверджується відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров'я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття), або самого учня (для повнолітніх учнів).

  У разі невідвідування дитиною онлайн-занять у батьків є великий шанс отримати покарання.

Якщо дитина не відвідує заняття, сім’я зобов’язана допомогти їй самостійно опанувати матеріал. Вчитель відповідає за інформацію та надання знань, учень – за їх засвоєння, батьки – за організацію умов навчання.

  Служба у справах дітей вкотре нагадує, що крім пропуску дітьми занять у навчальному закладі та онлайн-занять, батьки також несуть

відповідальність за своїх дітей, а

саме: за тютюнопаління, вживання ними алкоголю, скоєння дрібних крадіжок, хуліганства тощо. За такі вчинки неповнолітніх їхні батьки притягаються до відповідальності за частинами 1-4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  ‼️  *Отже, якщо заняття проводяться дистанційно, присутність дитини на уроках є обов’язковою, контроль за цим покладається на батьків дитини, адже, відповідно до статті 55 Закону України «Про освіту», батьки зобов’язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання.*

    Виходячи з вище викладеного, адміністрація УГЛ наполегливо просить батьків, або осіб, що їх замінюють, відповідально ставитись до належного виконання ними батьківських обов’язків та контролювати присутність дітей на онлайн-зайняттях, аби в подальшому уникнути будь-яких непорозумінь.

*ст. 11 Закону України “Про охорону дитинства”.*

Сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.

*Ч.3 ст. 150 Сімейного кодексу України*

Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, зобов’язані поважати дитину, готувати її до самостійного життя.

*Згідно ч.1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей* – тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.