РЕВОЛЮЦІЯ? ЕВОЛЮЦІЯ? - НІ! ДЕВОЛЮЦІЯ!

Головний принцип управління – партисипативність та делегування повноважень громадським структурам у поєднанніз державними інституціями.

У системі ціннісних координат освітнього простору ліцею, поєднанні зусиль державних і громадських інституцій, учителів і родини в інтелектуальному, моральному становленні молоді, збереженні духовної єдності поколінь, реалізації громадсько-державної системи управління у Піклувальної ради особливе місце. Піклувальну раду ліцею було засновано у 1995 році й очолив її перший Президент України – Леонід Макарович Кравчук. У її складі– державні, громадські діячі; діячі в галузях науки й культури

Члени піклувальної ради >>>