Змішане навчання як складова професійної компетентності вчителя

28 жовтня 2020 у форматі ZOOM-конференції відбулося засідання Піклувальної ради ліцею  з актуальної теми: «Змішане навчання: варіативність моделей в умовах адаптивного карантину».

Новий навчальний рік у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції вимагає трансформації освітньої діяльності: 

  • як поєднувати традиційне та онлайн-навчання?
  • як дієво та ефективно впроваджувати змішане навчання та інтенсифікувати освітній процес, підвищити рівень інформальної освіти ліцеїстів та зробити навчання сучасним?

Ганна Стефанівна  Сазоненко,  директор ліцею, народний учитель України, кандидат педагогічних  наук, лауреат Державної премії  в галузі освіти, у своєму виступі закцентувала увагу присутніх  на змішаному навчанні як складовій професійної компетентності вчителя та  наголосила на тому, що основою ефективного застосування змішаного навчання є технологічна готовність учителів, здобувачів освіти й закладу освіти в цілому, а також ґрунтовна підготовка контенту з кожного навчального предмета, вибір оптимальної моделі навчального процесу, проєктування сценарію навчання, деталізована підготовка й організація не лише аудиторних занять, а й самостійної роботи ліцеїстів.  

У своїй доповіді  Галина Олександрівна Проценко,  заступник директора з навчальної роботи, кандидат педагогічних  наук,  зазначила, що особливої актуальності змішане навчання набуває останнім часом. Це пояснюється як потребою суспільства в особливих технологіях і формах освіти, так і розвитком інформаційних технологій, які дозволяють розглядати дистанційний аспект змішаного навчання як особливу автономну технологію, що має свої особливості, стандарти, понятійний апарат.

Василь Васильович Костицький, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, торкнувся важливого питання реалізації  права на освіту в умовах  пандемії  та сказав присутнім: «УГЛ — повноважний представник українського суспільства — на сьогодні демонструє свою спроможність на межі трансформації  освіти.  Ліцей як носій цінностей думає — глобально, діє  — локально».

В обговоренні  брали участь державники, науковці, зокрема Бугров Володимир  Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка,  професор, заслужений працівник освіти України; Патриляк Іван Казимирович — голова Ради ліцею, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  доктор історичних  наук, професор; Костицький Василь Васильович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України; Кириле́нко В'ячесла́в Анато́лійович  — український політик, народний депутат України III—VIII скликань,   Віце-прем'єр-міністр України 2014-2019 рр; Ігнатюк Анжела Іванівна  —  декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  Мацепура Олександр Леонідович  – голова правління ГО Благодійного фонду «Національна еліта».

Це був  час подумати та осмислити всі ті трансформації, що відбуваються у світі, країні, ліцеї та з кожним із нас. УГЛ завжди відкритий для конструктивного діалогу та співпартнерства щодо удосконалення якості освітньої діяльності.