Засідання Піклувальної ради ліцею «Науково-дослідницька діяльність педагогічного колективу ліцею»

        19 квітня відбулося засідання Піклувальної ради ліцею. Засідання вів голова Піклувальної ради,  Перший Президент України   Леонід Макарович Кравчук.

На початку зібрання  директор ліцею, Народний вчитель України,  кандидат педагогічних  наук Галина Стефанівна Сазоненко  підкреслила, що в Україні, як і в усьому світі, відбуваються зміни в освіті заради того, щоб учні (студенти) здобули персоніфіковану,  соціально зорієнтовану освіту».  Також директор проаналізувала  національні авторські школи та представила  авторську концепцію  акмеологічного  ліцею, зазначивши, що  місією  нашого закладу є  «плекання» національної еліти України.

Філософію Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка визначали всеукраїнські дослідження, які проводилися на базі закладу, першими серед яких були: «Ліцей – родина», «Перспективні освітні технології», «Педагогіка успіху»;  концепції «Розвитку ліцею», «Профільної гуманітарної освіти», «Національно-патріотичного виховання «Громадянин України ІІІ тисячоліття» і програми «Обдарованість» та «Системний моніторинг». 

Наразі тривають  дослідно-експериментальні  дослідження: «Формування життєвої компетентності суб’єктів освітнього процесу в акмеологічному просторі ліцею» та «ІКТ-технології в розвитку акмеологічного простору ліцею   - «Музейна планета».

Про реалізацію І (організаційного) етапу дослідно-експериментального дослідження  доповіла Анна Олександрівна Скорофатова,  заступник  директора  з  наукової роботи, кандидат філологічних наук, яка  теоретично обґрунтувала  психолого-педагогічні чинники формування життєвої компетентності ліцеїста. 

Галина Олександрівна Проценко, заступник директора з інформаційних технологій, кандидат педагогічних  наук,  презентувала   І (організаційний) етап  експерименту  «ІКТ-технології в розвитку акмеологічного простору ліцею   - «Музейна планета», визначивши  його актуальність, основні завдання та поняття. 

Представлення  теоретико-методологічних засад моделювання авторської школи  -  акмеологічного ліцею викликало жваве обговорення серед членів Піклувальної ради.

Зокрема, Леонід Макарович Кравчук зауважив, що теоретичний аспект дослідження має мати прикладну реалізацію на рівні суспільства та держави, це у свою чергу надасть можливість реалізувати узгоджені інтереси ліцеїстів, батьківської громади, педагогічного колективу та соціуму на комплексній і системній основі.

Іван Казимирович Патриляк,  декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, випускник ліцею, підкреслив, що теоретична концепція акмеологічного ліцею, яка впроваджується тут,   не відірвана від життя, про що свідчить  соціальна  успішність випускників за всі  25 років.  

Павло Михайлович Мовчан,  голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка сказав про перспективність наукових  досліджень ліцею для нації  та про необхідність залучення  медіаінформаційного простору для поширення  інтелектуальних надбань ліцею.

На необхідності інтеграції  національної педагогіки з європейським вектором в освіті закцентував Віктор Петрович Андрущенко, ректор Національного педагогічного інституту ім. М.П. Драгоманова.

Свою думку висловила і голова   Батьківської ради ліцею Олена  Василівна Чала: «Це дуже важливо, що громадськість консолідує свої зусилля  навколо актуальних проблем розвитку ліцею, підготовки наших вихованців до життя».