Навчитися бути Громадянином
 

Виховання ліцеїста, що прагне до самореалізації (особистісна зрілість), громадянина України – патріота, національно-свідомої особистості (духовна зрілість), конкурентоспроможної, успішної, соціально зрілої особистості (громадянська зрілість), та системна реалізація Концепції національно-патріотичного виховання «Громадянин України ІІІ тисячоліття» (автори Г.С. Сазоненко,  В.В. Стрілько) – це ті питання, які піднімалися на педагогічній раді «Навчитися бути Громадянином (реалізація Концепції національно-патріотичного виховання «Громадянин України ІІІ тисячоліття»)» 19 листопада 2018 року.

Український гуманітарний ліцей – заклад,  який покликаний плекати національну еліту України. Усвідомивши серйозність і відповідальність взятих на себе зобов’язань,  педагогічний колектив ліцею під керівництвом народного вчителя України, кандидата педагогічних наук Галини Стефанівни Сазоненко весь час прагне оновлення освітнього процесу, щоб досягти щонайвищих результатів.

Конструктивний діалог ліцейної  родини: вчителів, батьків, учнів – сприяв новому етапу осмислення розвитку громадянської компетентності, що потребує усвідомлення світоглядних засад та глибокого знання історичних етапів формування ідеї державності.

Навчитися бути громадянином  –  непроста справа,  і тому  виховна діяльність в ліцеї орієнтується на духовні та загальнолюдські цінності українського народу, повагу до рідної мови та культури, патріотизм,  а  одним із головних принципів системи виховання в закладі  є його національна спрямованість.

Головне питання, яке обговорювалося  на педагогічній раді, як у сучасних умовах виховати достойного громадянина України. «Ми постійно думаємо, визначаємо, де наша вершина, –  сказала  Галина Стефанівна. –  І найважливіше, як    виховати компетентного громадянина,  достойного українця,  який прославить нашу державу на весь світ».

Також були представлені моделі виховання  академічних  груп. Назва моделі  21 групи: «На стражі Слова, Історії  і Громадянства!». На  мою думку, ця модель  характеризує суть громадянина кожної цивілізованої держави, бо без мови нема нації, без історії – народу, а без громадянства –  громадянського суспільства і  держави взагалі!