ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії. Це – «технологія отримання знань за допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія того, кого навчають і викладача проходить на відстані». Дистанційне навчання надає змогу особисто обирати час, місце та контент завдань для опрацювання. Саме така модель персонального, індивідуалізованого навчання, яке вибудовує траєкторію здобуття знань шляхом проблемно-пошукових, творчих завдань, та веде до особистісного зростання, розвитку, удосконалення, і знайшла своє вираження як компонент єдиного інформаційного простору закладу.

Учасникам експерименту >>

Концептуальними засадами використання елементів дистанційного навчання є робота із обдарованими учнями, які характеризуються високим рівнем мотивації, пізнавальною активністю та інтелектуальними здібностями. Для них ця форма здобуття знань є додатковою самоосвітньою діяльністю, яка допомагає у проектуванні індивідуальної освітньої траєкторії, що, відповідно, є передумовою успіху.